Wat de doen bij een duikongeval

  • Bel of laat 112 bellen bij acute gezondheidsklachten na het duiken. Zeg dat het om een duikongeval gaat.
  • Begin met toedienen van zuurstof als je daarvoor de juiste opleiding hebt gehad

Telefonische bereikbaarheid 24/7

Duiken brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het inschatten en het behandelen van eventuele gevolgen is een kerntaak van het DMC.

Heeft u of uw buddy direct hulp nodig? Neem dan contact op met de duikerarts van dienst. Deze is 24/7 en 365 dagen per jaar beschikbaar. Afhankelijk van uw klacht en de mogelijke oplossing zoekt de duikerarts naar maatwerk voor uw probleem.

Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine
Alarmnummer : 0889-501417
Website : https://www.defensie.nl/organisatie/marine/eenheden/duikmedisch-centrum

Hyperbare medische ondersteuning

Antonius Ziekenhuis
Adres : Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
Telefoonnummer : 0515-488077
Website : www.hypercare.nl

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Afdeling : Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie
Adres : 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes
Telefoonumeer : 088-1254290
Website : www.hyperbaarcentrum.nl 

Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine
Adres : Rijkszee- en Marinehaven, Gebouw IJsduiker, 1781 ZZ Den Helder
Telefoonnummer : 0889-501417
Website : www.defensie.nl/organisatie/marine/eenheden/duikmedisch-centrum (tijdens reguliere werktijden)

Academich Medisch Centrum (AMC)
Adres : Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam
Telefoonummer : 020 566 9111
Website : www.amc.nl/web/specialismen/hyperbare-geneeskunde.htm

Meld het ongeval na dien ook bij de stichting DOSA (Duik Ongevallen Statistiek en Analyse)
Website : https://www.duikongevallen.nl/
Hiermee help je onze sport veiliger te maken

* Deze informatie is met de grootste zorg geplaatst. Maar kan onjuistheden bevatten. Laat het ons weten alstublieft onjuistheden vaststelt.

No Internet Connection